Ruel's Trettiofyran

Krakel

 

Utställning HD Ögon registrerings nummer Född
1:a B UA S 24282/2006 2006-03-19

 

Melverly Phoenix Gold At Beresford GBSHCH
Calmolly Peter Piper
Telcharnor Simple Simon
Calmolly Aphrodite Dazzler
GBSHCH
Melverly Lochsong
Mompesson Formula One
Chetruda Lancashire Rose Of Melverl
Ruel's Tviggiga Twiggy Ruel's Ranglige Rickard Ruel's Busige Bosse
Ruel's Hulda Hulda
Beresford Be Mine GBSHCH
Lyndora April Fool
Lyndora Leanne